top of page

Raporlama & Görselleştirme

Siz Manage içerisinde kayıt girdikçe, girmiş olduğunuz kayıtlarla ilgili birçok meta veri de otomatik olarak Manage tarafından kaydedilir. Manage içerisinde bulunan raporlama ve gösterge paneli oluşturma editörlerini kullanarak bu ayrıntılı verilerden çok kapsamlı veri analizleri hazırlayabilirsiniz. 

Hazırlamış olduğunuz raporların, Manage Mail Server kullanarak periyodik olarak ilgili kişilere gönderimini sağlayabilirsiniz. İstediğiniz rapor veya grafikleri sadece yetkili kıldığınız kişilerin erişimine açabilirsiniz. Örneğin her kullanıcı kendi ana ekranında farklı bir gösterge paneli görüntüleyebilir veya herkesin ana menüsü aynı bilgileri gösterecek şekilde sistemsel olarak ayarlanabilir.

Manage içerisinde 4 editör yer alır:

  • Report Editor (Rapor Tasarımcısı)

  • Dashboard Editor (Gösterge Paneli/Grafik Tasarımcısı)

  • Spreadsheet Editor (E-Tablo Tasarımcısı)

  • Document Editor (Belge Tasarımcısı)

Manage Mail Server: Laboratuvarınızın Dokümantasyon Sorumlusu

Yapılması gereken işler, sipariş verilmesi gereken malzemeler, stokta kalmayan standartlar... İstediğiniz rapor formatını Manage ile yapılandırın, zamanı geldiğinde raporu hazırlayıp göndersin.

rapor 1.png

Kişisel Kullanıma Özel Raporlar ve Grafikler

Laboratuvarda bir çalışan numunelerin analiz durumlarıyla ilgilenirken, diğeri stok miktarlarıyla ilgilenebilir. Yüksek seviye özelleştirilebilme özellikleriyle Manage, çalışanların bireysel sorumluluklarına göre kendilerine uygun rapor veya grafiklerle çalışabilmelerini sağlar. Çalışanlar menülerinde Sistemsel tanımlı rapor veya grafiklere ise herkes tarafından erişilebilir. 

rapor 2.png
bottom of page