top of page

Envanter Aktarımları

Ana kurulum ve yapılandırma sürecini takiben, aşama aşama laboratuvarda yürütülen kayıtlandırma süreçlerinin sisteme aktarımlarına başlıyoruz.

Bu süreçle hem kullanıcıların sistemi sahiplenmesini sağlıyoruz, bir yandan da harcadığımız emeğin karşılığı olan kazanımlarımızı almaya başlıyoruz.

Envanter Kayıtları Aktarımı

Laboratuvarınızda bulunan ve analizlerde kullanılan standart, kimyasal, kolon, cihaz vb. malzemelerin sisteme kayıtlarının aktarılmasını sağlıyoruz. Bu kayıtlarla ilişkili MSDS, CoA gibi tüm belgeleri de bu süreçte aktarma şansına sahibiz.

2

Standardizasyon, Etiketleme, İş Zekası

Kayıt aktarım süreçlerinde yine çalışanlarınızla beraber kayıtların standart biçimde aktarımı, etiketlenmesi, barkod kullanımı ve kritik miktar/son kullanma tarihi gibi bilgilerin belirlenmesi üzerine çalışıyoruz. 

3

Kullanım Kayıtları Girişlerinin Devreye Alınması

Kayıt girişlerini takiben, girilen kayıtlara ait kullanım girişleri artık Manage üzerinden yürütülmeye hazırdır. Bu işlemi prosedürel olarak uygulamaya alıp laboratuvar geneline yayıyoruz. 

4

Kazanımlar

Kullanım kayıtlarının Manage üzerinden yürütülmesiyle:

  • Logbook veya kart üzerine kayıtlandırma işlemini kaldırıyoruz, istersek logbook raporumuz Manage üzerinde zaten hazır

  • Her zaman güncel miktarları Manage üzerinde görüyoruz

  • Kullanım verilerini istediğimiz gibi filtreleyebiliriz, kim, ne zaman, ne kayıtlandırmış çok rahat şekilde bulabiliriz

  • Siparişlerle, kullanımlarla ilgili raporlar veya grafikler hazırlayabiliyoruz ve periyodik gönderim sağlayabiliyoruz

  • Harici belge olarak arşivlenen MSDS ve CoA gibi belgeleri doğrudan Manage üzerinde görebiliyoruz.

bottom of page