top of page

Test Metodu Tanımlamaları

Test metotlarında yer alan bilgilerin Manage sistemine aktarımları ile tüm analitik kayıtlandırmalar Manage üzerinden ürüne spesifik bir şekilde yönetilebilir hale gelir.

Metotların içerisinde tanımlanan Excel hesap şablonları ve yüksek iş zekası sayesinde tam kağıtsız bir laboratuvara doğru önemli bir adım daha atılır.

Analizlerde Yüksek İş Zekası

Analitik metotların içerisinde testin nasıl yapılacağı bilgisiyle birlikte, hangi maddelerin ne kadar tartılacağı, analizin ne kadar sürmesinin beklendiği, örnek hesaplar veya görseller gibi birçok bilgi tanımlanır. Analiz sırasında analistlere, tanımlanan bu bilgiler doğrultusunda giriş tabloları oluşturulur.

2

Ürün Listeleri  Aktarımı ve Numune Takibi

Üretilen ürünlerin listesi ile bu ürünlere ait yapılan testler, saklama koşulu, ambalaj bilgisi gibi tanımlamalar Manage içerisine girilir. Böylece gelen numuneler sistemde pratik bir şekilde kayıtlandırılabilir. Metot ve ürün bilgilerinin tanımlanmasından sonra artık Manage içerisinde analiz kayıtlandırmak çok kolay ve standart bir hale gelir. 

3

Kazanımlar

Test metotları ve ürün listelerinin sisteme aktarılmasıyla analiz süreçleri Manage içerisinde yürütülebilir hale gelir. Sistem tanımlanan analize özgü kayıt tabloları oluşturur, kullanıcılar tüm kayıtlandırmaları bu tablolar içerisinde gerçekleştirir. Ayrı bir çalışma sayfası (worksheet), logbook, analiz defteri, Excel vb. girişi yapılmaz. 

bottom of page