top of page

Analiz Kayıtlandırma

Manage içerisinde analiz kayıtlandırma modülü tüm süreçlerin kalbinde yer alır. Analiz modülü tüm diğer modüllerde kaydedilen verileri alır, işler ve birbiriyle ilişkilendirir; bu sayede analistlerin en pratik şekilde ve hatasız veri girişi yapmalarına olanak sağlar. 

Analiz modülü diğer modüllerden gelen verileri toplayıp işlediği gibi, girilen verileri de diğer modüllerde işlenmek üzere yöneten bir orkestra şefi gibidir.

Tüm bu veri toplama ve işleme sürecini bir örnek üzerinden netleştirelim. Örneğin analiz kaydı sırasında kullanılan bir kolon 'Kullanımı başlat' butonu tıklanarak kullanıma alınır. Doğru kolonun seçilebilmesi için Manage analiz metoduna göre uygun kolonları filtreleyip analiste sunar. Bunların içinde kullanımda olan bir kolona kayıt girilmek istenirse kolonu kimin ne için kullanıldığı bilgisi görüntülenir. Ayrıca kolon modülüne kolonun ne kadar süreyle kullanıldığı, performans parametrelerini ve hangi analizde ne amaçla kullanıldığı gibi bilgileri gönderir. Manage içerisindeki tüm diğer modüllerle analiz modülü arasında benzer etkileşimler vardır. 

Minimum Kayıtlandırma, Maksimum Verim

Manage içerisinde tüm kayıt süreçleri analistler tarafından mümkün olduğunca az kayıt girilmesi üzerine kurgulandı. Çoğu veri Manage tarafından diğer modül ve süreçlerle otomatik entegre edilir ve kullanılır. Bir kayıt, bir alana, bir kere girilir; her yerde kullanılır. Laboratuvardaki tüm kayıtlandırma işlemleri için size Manage yeter!

analiz kayıt 1 revize.png

Her Ortamdan Veri Toplama: Terazi, Analiz Raporu Hatta Doğrudan Bilgisayar Ekranı

Manage laboratuvar cihazlarında yapılan analizlerin raporlarını yüksek başarıyla okur ve sonuç alanlarını doldurur. LIMS sistemimi laboratuvardaki tüm sistemlerle nasıl entegre ederim diye düşünmeyin, sadece sistemde ürettiğiniz raporu Manage içerisine atın. Manage ekranınızda açık olan metinleri de okuyup kayıtlandırabilir. Ayrıca tartımlarınızı da terazilerinizden kablosuz olarak toplar.

analiz kayıt 2.png

Hazır ve Güncel Analiz Kayıtları Raporu ve Sertifika

Kayıtlar girildikçe tanımlı formatlar doğrultusunda analiz kayıtları raporu ve analiz sertifikası güncellenir. Analistlerin ayrı defter yazması veya sertifika hazırlaması gibi işlemlere artık hiç gerek yok, bunları Manage sizin için her zaman hazır tutar.

analiz rapor 1.png

Tek Tuşla Envanter Kontrolü

İster tekil analiz, ister belirli bir zamana planlanmış analiz grubu olsun; gerekli malzemelerin, cihaz ve kolonların uygunluk durumlarını, yeterli stok durumu bulunup bulunmadığını kontrol edebilirsiniz. 

analiz kayıt 4.png

Güncel Analist veya Ürün Performansları Değerlendirme

Analiz modülünde toplanan verilerle analist veya ürün verimliliklerini güncel olarak sistemde her zaman görüntüleyebilirsiniz. Tüm veri analizleriniz tanımlı grafik, gösterge ve rapor formatlarıyla tam da görmek istediğiniz şekilde elinizin altında.

analiz kayıt 5.png
bottom of page