top of page

Analiz Süreçleri

Gerekli tüm bilgiler tanımlandıktan ve ilgili prosedürler oluşturulduktan sonra numuneden sonuca tüm analiz süreçleri Manage üzerinden yürütülebilir.

Analiz Planlaması ve Laboratuvar Yönetimi

Analiz süreçleri Manage içerisinde numunenin kayıtlandırılmasıyla başlar. Numuneye ilgili analiz metotları doğrultusunda analizler atanır, analizler belli kişilere belli zamanlar için planlanır. Böylelikle herkes Manage ajandasından işlerini takip edebilir, yöneticiler de herkesin iş planını takip edebilir.

2

Analiz Kayıtlarının Girilmesi ve Raporlanması

Analiz planlamasını takiben tüm kullanım, tartım, sonuç vb. kayıtlandırmalar Manage tarafından oluşturulan giriş tablolarına girilir. Manage bu verileri alır, analiz defterini, sertifikasını, logbook kayıtlarını ve çok daha fazlasını raporlar.

3

Kazanımlar

Analiz kayıtlarını Manage üzerinden yürüterek LIMS ve ELN işlevselliğini yüksek seviye iş zekasıyla laboratuvarınızda uygulamaya geçirmiş olursunuz.

  • Herhangi bir defter veya Excel kullanmadan tüm kayıtlandırma işlemlerinizi tek bir sistem üzerinde yürütebilirsiniz

  • Verilerin standart, ürün metoduna ve GMP'ye uygun şekilde girildiğini garanti altına alırsınız

  • Laboratuvar verimliliğini ölçebilir, hatta anlık olarak görüntüleyebilirsiniz.

  • Manuel hazırladığınız analiz sertifikası gibi raporlarınızı sistemden hazır şekilde alabilirsiniz.

bottom of page