top of page

Dokümantasyon

Dokümantasyon süreçleri Manage uygulamasının kullanıma alınmasının paralelinde devam etmektedir. Bu süreç hem Manage içerisinde hem de laboratuvar içerisinde yürütülen doküman oluşturma, prosedür yazma, test ve validasyon işlemleri gibi çalışmaları kapsamaktadır.

Lex Yazılım Çözümleri olarak tüm dokümantasyon süreçlerinizde sizlerle birlikte çalışıyor, size gerekli tüm desteği ve validasyon süreci için gerekli olan doküman setini sağlıyoruz. 

Manage İçerisinde Yürütülen Dokümantasyon

Manage içerisinde yürütülen dokümantasyon süreci; çalışma defteri (logbook), analiz defteri, analiz sertifikası vb. rapor formatlarının; bunların yanında ölçme ve değerlendirme işlemleri için kullanılacak grafik formatlarının ve de Manage tarafından otomatik olarak yapılan raporlamalar için kullanılacak rapor formatlarının hazır hale getirilmesini amaçlamaktadır. Biz Lex Yazılım Çözümleri olarak sizlere birçok rapor ve grafik formatını sistemde hazır halde size sunmaktayız, dokümantasyon sürecinde bu formatların sizin iç işleyişiniz ve prosedürleriniz uyarınca düzenlenmesi çalışmaları yapılacaktır.

2

Prosedür Oluşturma ve Revizyonları

Sistemin uygulamaya geçirilebilmesi için bir yandan da çalışma prosedürlerinin yazılması ve mevcut prosedürlerin de revize edilmesi gerekmektedir. Bu konuda sağlayacağımız kullanım talimatı dokümanı ve eğitimler sizlere yol gösterici olacaktır.

3

Test ve Validasyon Süreçleri

Test ve validasyon süreçlerinizi firma personelinizle birlikte yürütüyoruz. Bu konuyla ilgili size gerekli doküman setini ve teknik desteği sağlıyoruz. İsterseniz de tüm test ve validasyon sürecini firma sahanızda biz yürütüyoruz.

bottom of page